Dyrektor finansowy, firma produkcyjna - Warszawa (APE)

 
Client Logo
Okres trwania rekrutacji Od 2021-08-19 do 2021-09-30
Miejsce pracy mazowieckie

Opis stanowiska

FIRMA:
* międzynarodowa
* producent
* branża HVAC
* wentylacja, czynnik chłodniczy
* od 5 lat na polskim rynku
* język do komunikacji wewnątrz firmy: angielski

MIEJSCE PRACY: Warszawa - Śródmieście

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY/A ZA:
• ścisły nadzór nad działaniem księgowości, kontrolingu i
finansów
• przygotowywanie budżetu Spółki oraz kontrola jego realizacji
• prowadzenie ksiąg handlowych Spółki zgodnie z przepisami
prawa bilansowego i podatkowego
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz
miesięcznych raportów na potrzeby Zarządu oraz spółek
powiązanych, a także wymaganych przez GUS, NBP oraz
inne organy publiczne
• rozliczanie podatków VAT, CIT, podatku u źródła, podatków
lokalnych oraz innych zobowiązań Spółki
• planowanie rozwoju systemu ERP funkcjonującego w Spółce
• współodpowiedzialność za przygotowywanie dokumentacji cen
transferowych
• współpraca z bankami oraz instytucjami ubezpieczającymi, a
także kancelarią prawną i audytorem

OFERTĘ KIERUJEMY DO OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ:
• minimum 3-letnie doświadczenie na tożsamym stanowisku
• wyższe wykształcenie z zakresu finansów, ekonomii lub
rachunkowości
DODATKOWY ATUT: Licencja Ministerstwa Finansów na
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Doświadczenie w:
• rozliczaniu podatków CIT i VAT oraz przygotowywania
deklaracji podatkowych
• zarządzaniu i rozwoju zespołu
• sporządzaniu sprawozdań finansowych
• wdrażaniu i zarządzaniu procesami controlingu
Znajomość:
• prawa podatkowego, Ustawy o Rachunkowości
• języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne
komunikowanie się
Umiejętności:
• analityczne i w zakresie controlingu
• stosowania w praktyce prawa podatkowego i Ustawy o
Rachunkowości
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

GWARANTUJEMY:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej
organizacji
• pracę na stanowisku mającym strategiczne znaczenie dla
rozwoju firmy
• realny wpływ na politykę finansową i rozwój firmy
• benefity pracownicze np. rozszerzony pakiet medyczny
• narzędzia niezbędne do wykonywania pracy

Dodatkowe informacje

Minimalne doświadczenie 2 lata
Minimalne wykształcenie Magister
Posiadanie prawa jazdy kategorii B
Obsługa komputera Wymagana
Rodzaj umowy umowa o pracę